สำนักงาน กสม. ชี้แจงกระแสข่าวลือเจ้าหน้าที่ติดโรคโควิด 19 ไม่เป็นความจริง

กรณีมีกระแสข่าวลือว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ซึ่งก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการนั้น

สำนักงาน กสม. ขอแจ้งให้ทราบว่า กระแสข่าวเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ติดโรคโควิด 19 ดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ในชั้นนี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่เพียงผู้เดียวที่อยู่ในเกณฑ์ผู้ที่ต้องเฝ้าระวังการติดโรคโควิด 19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงาน กสม. ได้ให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวหยุดงานและเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่เย็นวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 ซึ่งจะทราบผลในเย็นวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ขณะเดียวกัน สำนักงาน กสม. ได้ให้บุคลากรซึ่งทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าว ไม่ต้องมาปฏิบัติราชการที่สำนักงานฯ แต่ให้ทำงานที่บ้านพักระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2563 พร้อมกันนี้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ผู้ดูแลอาคารศูนย์ราชการฯ ได้นำเครื่องอบโอโซนมาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ภายในสำนักงาน กสม. ตั้งแต่ช่วงค่ำวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ที่สำนักงานฯ กสม. ได้ออกมาตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้บุคลากรในสำนักงานฯ ทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหนังสือสำนักงาน กสม. ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 3 มีนาคม 2563 และวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามลำดับ


สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
18 มีนาคม 2563