รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รับมอบถุงขยะฮีโร่ นำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในสังกัดและโรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบถุงขยะฮีโร่ จาก นายทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงแพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด โดยมี นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ แพทย์หญิงปฐมพร ศิรประภาศิริ ที่ปรึกษากรมการแพทย์และนายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา ร่วมรับมอบ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์ ได้รับมอบถุงขยะในครั้งนี้จำนวน 500,000 ใบ และจะส่งมอบจนครบ 1,000,000 ใบ โดยจะนำไปแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลในสังกัดและโรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศเพื่อใช้คัดแยกขยะแต่ละประเภทให้เกิดความเหมาะสมและปลอดภัยต่อผู้ป่วยและบุคคลากรทางการแพทย์ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมแสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563