ผู้ช่วย รมว.แรงงาน แนะแนวนักศึกษา เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พบปะนักศึกษา ม.สวนดุสิต หารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

วันที่ 17 มีนาคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมพูดคุยกับคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ ในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานพร้อมดูแลแรงงานไทย และแรงงานต่างชาติทุกคน ตามคำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ว่า “ใครอยากทำงาน ต้องได้ทำ ใครอยากมีฝีมือ จะฝึกทักษะฝีมือให้” โดยมีหน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือแรงงานในทุกด้าน เช่น กรมการจัดหางาน มีโครงการนัดพบแรงงาน โดยมีตำแหน่งงานว่างที่สามารถเข้าไปค้นหาได้ในระบบออนไลน์ ผ่านระบบ smart job center (ระบบการจัดหางานสำหรับผู้สมัครงานและผู้ว่าจ้าง) ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งงานในระบบ งานนอกระบบ และงาน Past time นอกจากนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ก็จะดูแลกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิแรงงาน อีกทั้งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นเสมือนวิทยาลัยฝึกอาชีพ รวมถึงสำนักงานประกันสังคม จะทำหน้าที่ดูแลด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับและการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานมีความพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาที่จะจบการศึกษาและเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ทั้งในด้านความถนัดทางวิชาชีพ การสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบการ เพื่อรองรับนักศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดใหม่ พร้อมทั้งประสานงานไปยังผู้ประกอบการเกี่ยวกับอัตราการรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาจบใหม่ รวมถึงด้านสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับการคุ้มครอง ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ดร.ดวงฤทธิ์ กล่าวในตอนท้าย