กรมควบคุมโรค จับมือ ซีพีเอฟ เสริมความรู้สู้โควิด-19

นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “สถานการณ์ผลกระทบโรคโควิด-19 และการเตรียมความพร้อม” ให้กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)  หรือ ซีพีเอฟ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติตนในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคในสถานประกอบการ โดยมีนายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ นำผู้บริหารและพนักงานรับฟัง ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพฯ พร้อมถ่ายทอดสดไปยังสำนักงานและโรงงานของบริษัทฯ 57 แห่ง ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ได้ออกประกาศและมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับพนักงานทุกคนและการปฏิบัติงานในโรงงานอย่างเข้มงวด เพื่อให้สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องมีอาหารเพียงพอต่อความต้องการบริโภค สร้างความมั่นใจด้านอาหารมั่นคงและปลอดภัยให้กับคนไทย