กปน. เพิ่มมาตรการป้องกัน Covid-19

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. มีความห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงได้คุมเข้มมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลสุขภาพประชาชน ที่มาใช้บริการที่สำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 สาขา สำนักงานใหญ่ กปน. ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัล เวสเกต เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน และศูนย์บริการด่วนมหานคร เดอะมอลล์ บางแค ด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคาร ตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณประตูทางเข้าสำนักงาน ติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์เจล อีกทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดหน้าเคาน์เตอร์ ลูกบิดประตู ปุ่มกดลิฟต์ ฯลฯ รวมทั้งให้ผู้ปฏิบัติงานบริเวณเคาน์เตอร์สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนผู้ใช้บริการ และร่วมบำบัดทุกข์ บำรุงสุขประชาชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย


กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536

โทรสาร 0 2500 2579