กปน. มอบ 2 ล้านบาท สนับสนุนสมาคมโบว์ลิ่งเพื่อยกระดับ ศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีโลก ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย ในโครงการสนับสนุนการพัฒนากีฬา “โครงการ 1 สมาคมกีฬา 1 รัฐวิสาหกิจ” เพื่อใช้ในการพัฒนากีฬาโบว์ลิ่งของประเทศไทย ยกระดับสู่มาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกซ้อมและพัฒนาฝีมือ พร้อมเพิ่มพูนประสบการณ์จากการแข่งขันในระดับชาติและระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายสมพันธ์ จารุมิลินท นายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ

นางลาวัณย์ กล่าวว่า กปน. มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 และในปีนี้ ให้การสนับสนุนเงินจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อร่วมพัฒนามาตรฐานกีฬาไทยไปสู่สากล ทั้งการฝึกฝนและส่งเสริมนักกีฬาร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง ๆ เช่น การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2019 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น โดยทัพนักกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยสามารถสร้างผลงานที่น่าภาคภูมิใจ ซึ่ง กปน. รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นพัฒนาการและผลงานที่ดีขึ้นของนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมชาติไทย สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ทั้งในระดับเอเชียและระดับโลก


กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536 โทรสาร 0 2500 2579