ประกาศ การประปานครหลวง  เรื่อง คืนนี้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ที่แตกรั่วฉุกเฉิน บริเวณซอยรามคำแหง 125 ถนนรามคำแหง ในคืนวันนี้ (วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนรามคำแหง ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 66 (คลองวัดศรีบุญเรือง) ถึงซอยรามคำแหง 100
  • ถนนรามคำแหง ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 127/1 ถึงซอยรามคำแหง 129/4

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณคลองเคล็ด ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท 77) เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนอ่อนนุช ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยอ่อนนุช 35 ถึงซอยอ่อนนุช 47
  • ถนนอ่อนนุช ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยอ่อนนุช 34 ถึงซอยอ่อนนุช 54

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android