เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย์ ประจำปี 2563

ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ จงจิตรนันท์ พยาธิแพทย์ประจำบริษัท เอ็นเฮลท์ พยาธิวิทยา และผู้อำนวยการประจำสถาบันเอ็นเฮลท์พยาธิวิทยา ได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพยาธิแพทย์ ประจำปี 2563 จากนายแพทย์ทรงคุณ วิญญูวรรธน์ ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และ สถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ในการจัดงานประชุมวิชาการพยาธิวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 31 หัวข้อ “2020 Digital Helth – A Challenge for Pathologists” ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้