ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคโควิด 19

Featured Video Play Icon

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานการจัดกิจกรรมในโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกในสถานประกอบการ” ณ บริษัท ยูไนเต็ด ไวน์เนอรี่ แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยมีนางพิศมัย นิธิไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกรม นายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอนครชัยศรี คุณสิริเกียรติ พลอาสา ผู้จัดการโรงงานอาวุโส และนางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ