อบต.ตาพระยาเข้มป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 แจกหน้ากากทุกบ้าน-คัดกรองทุกด่านชายแดน

พันเอกนิวัฒน์ หาญประสพ  นายกองค์การบริหารตำบลตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว เปิดเผยว่าจากกรณีรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและรณรงค์การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเรื่องเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง ทางกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นเองได้สั่งการไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศให้ทำเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนด้วย ทางอบต.ตาพระยาได้งบประมาณมาส่วนหนึ่งมาซื้อจักรเย็บผ้าและผ้าเพื่อให้คนในชุมชนได้ตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้า

โดยจะเริ่มตัดเย็บกันในวันอังคารที่17มีนาคม2563 ณ ที่ทำการอบต. โดยตั้งเป้าไว้จะต้องแจกให้กับพี่น้องประชาชนให้ครบทั้ง17หมู่บ้าน ที่มีจำนวนกว่า12,000คน  ซึ่งจะแจกจ่ายให้คนละ2ชิ้น ขณะนี้มีความพร้อมแล้วในเรื่องการอบรมครู ผู้นำหมู่บ้านที่ทำการตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้า ส่วนการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หมู่บ้านชายแดนที่มีการเข้าออกตามจุดผ่อนปรนระหว่างไทย-กัมพูชา ทางอบต.ได้ให้ความสำคัญอย่างเข้มข้นในการตรวจคัดกรองโดยเฉพาะชาวกัมพูชาที่เดินทางเข้ามาซื้อของฝั่งไทยซึ่งแต่ละวันจะเข้ามาประมาณ200-300คน การคัดกรองทางเราจะมีเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนมาทำงานบูรณาการร่วมกันตั้งแต่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง ตำรวจตระเวนชายแดน อสม. การคัดกรองจะเริ่มตั้งแต่การวัดไข้ชาวกัมพูชาทุกคนว่ามีไข้หรือไม่ แล้วมีการลงรายชื่อทุกคนตั้งแต่เข้ามาจนกลับฝั่งกัมพูชาหมดทุกคนช่วง17.00น.ทุกวัน

“การทำงานจะมีการจัดชุดทำงานลงตรวจที่ด่านชายแดนทุกวันตั้งแต่เช้าตรู่อย่างที่ด่านจุดตรวจอนุโลมช่องทาง27 เราจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลประจำตำบล2แห่งสลับกันทำการตรวจคัดกรอง วันที่1-15ของเดือน  เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของรพ.สต.นางาม ส่วนวันที่16-30ของเดือน จะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทับเซียม อีกส่วนคืออสม.ก็สลับกันมาประจำทุกวันด้วย สำหรับฝ่ายปกครองและตชด.ทางต้นสังกัดได้จัดเวรไว้พร้อมทำงานร่วมกัน ซึ่งทุกคนที่อยู่ด่านชายแดนแม้ว่าจะขาดอุปกรณ์หน้ากาก ถุงมือ เจล แอลกอฮอล์ ทางอบต.จะเร่งจัดหามาให้กับทุกคนที่ทำงานเพื่อชุมชนให้มีความปลอดภัยจากโรคร้าย”

ขณะนี้ยังไม่มีการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด และทางอบต.ไม่ได้นิ่งนอนใจจะทำการคัดกรองทุกวันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง17หมู่บ้านให้มีสุขภาพที่ดี อย่างไรก็ดีทางอบต.จะยึดหลักของทางสาธารณสุขหากมีการพบมีไข้ หรือติดเชื้อ จะต้องกักบริเวณเป็นเวลา14วันเพื่อไม่ให้แพร่กระจาย และจะมีการการวัดไข้ ให้ยา รักษาและหากรุนแรงจะทำการส่งต่อ มาตรการส่วนนี้ทางอบต.มีความพร้อมทุกเวลา

นายกอบต.ตาพระยาเปิดเผยว่าความจริงงบประมาณที่ได้รับมานั้นไม่เพียงพอต้องใช้เงินส่วนอื่นของอบต.มาช่วยสนับสนุนในการทำหน้ากากอนามัยผ้าครั้งนี้ เพราะเฉลี่ยแล้วหน้ากากที่ทำออกมาแล้วจะอยู่ที่ชิ้นละ4.5บาทต่อหัว และจากการรายงานของเจ้าหน้าที่พบว่า ผ้าที่นำมาตัดทำหน้ากาก ขึ้นราคาสูง จากราคาอยู่ที่ 1,000 บาทขยับขึ้นเป็น 1,600บาท แล้วล่าสุดเช็คแถวชลบุรี ราคาขึ้นเป็น2,200บาท ส่วนนี้ต้องให้หน่วยงานที่ควบคุมราคาผ้าทำหน้ากากไปพิจารณาเข้มงวดด้วย เพราะหากเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืดเยื้อไป3เดือน 6เดือน หน้ากากอนามัยผ้ายิ่งมีความจำเป็นกับประชาชนมากยิ่งขึ้น จะประสบปัญหาขาดแคลนหน้ากากให้ชาวบ้านและงบประมาณก็ไม่มีด้วย