บางจากฯ ร่วมเป็นช่องทางจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้า ที่ร้านอินทนิล 600 แห่งทั่วประเทศ เริ่มจากสาขาใน กทม. ปริมณฑล 19 มีนาคมนี้

กลุ่มบางจากฯ ร่วมเป็นช่องทางกระจายสินค้าสู่ประชาชนทั่วประเทศผ่านร้านอินทนิลกว่า 600 แห่ง หลังกรมการค้าภายในจัดสรรเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อกระจายให้กระทรวงสาธารณสุขและร้านค้าปลีก

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ หน้ากากอนามัยนับเป็นสิ่งจำเป็น นอกเหนือจากร้านค้าปลีกแล้ว ร้านกาแฟก็เป็นจุดหนึ่งที่เข้าถึงคนทั่วไปได้ง่าย จากการที่กลุ่มบางจากฯ เป็นผู้บริหารร้านกาแฟอินทนิล 600 สาขาทั่วประเทศ จึงได้ตอบรับร่วมเป็นช่องทางจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าของกรมการค้าภายใน เพื่อให้กระจายสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

โดยร้านอินทนิลจะเริ่มจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาซองละ 10 บาท บรรจุ 4 ชิ้น ที่ร้านอินทนิลที่ตั้งอยู่ในและนอกสถานีบริการน้ำมันบางจากเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม เวลา 14:00 – 17:00 น. และทยอยขายในร้านอินทนิลต่างจังหวัดตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม เวลา 14:00 – 17:00 น. สามารถตรวจสอบสาขาและติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กอินทนิล (www.facebook.com/inthanincoffee/) สงวนสิทธิ์จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 ซอง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานการซื้อ

ร้านอินทนิล แบรนด์กาแฟรักษ์โลก บริหารงานโดยบริษัท บางจาก รีเทล จำกัด บริษัทในกลุ่มบางจากฯ มีสาขาในประเทศไทย 600 สาขาและในต่างประเทศ 8 สาขา มีอัตราการเติบโตร้อยละ 33 ในปี 2562 รายได้รวม 1,000 ล้านบาท และมีการวางแผนว่าจะขยายสู่ 1,000 สาขา ในปี 2564


เกี่ยวกับบางจากฯ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจผู้นำนวัตกรรมสีเขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ดำเนินงานใน 5 ธุรกิจหลักคือ 1) กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน เป็นโรงกลั่นแบบ Complex Refinery ที่ทันสมัย 2) กลุ่มธุรกิจการตลาด ช่องทางหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายสถานีบริการของบริษัทฯ กว่า 1,200 แห่ง มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เสริมด้วยธุรกิจ Non – oil ร้านกาแฟอินทนิลและร้านสะดวกซื้อ SPAR เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 3) กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ผ่านการดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของบมจ. บีซีพีจี ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพและน้ำ ในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และลาว 4) กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ดำเนินการภายใต้ บมจ. บีบีจีไอ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 5) กลุ่มธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ธุรกิจปิโตรเลียม ผ่านการถือหุ้นใน OKEA ASA ผู้พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมในประเทศนอร์เวย์ และธุรกิจเหมืองลิเทียม ผ่านการถือหุ้นใน Lithium Americas Corp. (LAC) ผู้ประกอบธุรกิจเหมืองลิเทียมในประเทศอาร์เจนติน่าและสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ (BiiC) เพื่อสร้างระบบนิเวศน์สำหรับนวัตกรรมสีเขียว (Green Ecosystem) ส่งเสริมและผลักดันนวัตกรรมที่สนับสนุนการก้าวกระโดดของพลังงานสีเขียวและผลิตภัณฑ์ชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศต่อไป


16 มีนาคม 2563

ส่วนสื่อสารองค์กร ฝ่ายบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2335 4658, 0 2335 4557

Email: kulkanya@bangchak.co.th; thana_m@bangchak.co.th