อภัยภูเบศรเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19

ปิดดูงานทุกชนิด พร้อมปรับกลยุทธ์ ผู้ป่วยเรื้อรังจัดส่งยาถึงบ้าน

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จนมีการคาดการณ์ว่า จะมีการประกาศเข้าสู่ระยะ 3 ในอีกไม่นานนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จึงได้ออกมาตรการป้องกันคุมเข้มตั้งแต่ การคัดกรองผู้เข้ารับบริการทุกคนโดยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าอาคาร และแต่ละหน่วยงานมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ทุกๆ 2 ชั่วโมง สำหรับมาตรการดูแลผู้ป่วยนั้น ทางโรงพยาบาลได้มีแนวทางเพื่อลดความแออัดที่โรงพยาบาล โดยให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง สามารถรับยาได้ที่บ้าน โดยทางโรงพยาบาลจะจัดส่งให้ และในส่วนของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ยกเลิกการสแกนนิ้วมือ พร้อมกับเน้นย้ำเจ้าหน้าที่เรื่องการดูแลความสะอาดอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่นวดก็มีการจัดหาหน้ากากให้ครบทุกคน”

นอกจากนี้ โรงพยาบาลฯ ยังได้ยกเลิกการศึกษาดูงานทุกชนิดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส รวมถึงการบริการจัดส่งอาหารสุขภาพในเขตพื้นที่ปราจีนบุรีผ่านระบบขนส่งโดยอภัยภูเบศรเดย์สปา ส่วนมาตรการ Work from home นั้น ทางโรงพยาบาลกำลังหารือกันว่า มีหน่วยใดบ้างที่สามารถทำได้ เนื่องจากเป็นหน่วยบริการ อาจไม่สามารถดำเนินการได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

“และตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม เป็นต้นไป จะมีการออกคลิปให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพร ในสถานการณ์การแพร่รบาดของไวรัส โควิด-19 ซึ่งจะมีทั้ง เมนูอาหาร เครื่องดื่ม และสมุนไพรใกล้ตัว ที่สามารถหยิบมาใช้ได้ทันที สามารถติดตามได้ทาง www.facebook.com/abhaiherb หรือ เฟซบุค สมุนไพรอภัยภูเบศร ” ดร.สุภาภรณ์ กล่าว