สช. ระดมพลังจิตอาสา ผลิตหน้ากากผ้า สู่สังคม

สช. ระดมพลังเจ้าหน้าที่จิตอาสาผลิต “หน้ากากผ้า” แจกให้กับผู้ร่วมประชุมป้องกันตัวเอง เพื่อร่วมกันสู้ภัยโควิด-19 ตั้งเป้า 500 ชิ้น แล้วเสร็จภายใน 23 มี.ค.นี้

ในสถานการณ์ที่โควิด-19 (COVID-19) กำลังระบาดทุกขณะ นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในฐานะองค์กรสานพลังภาคีเครือข่าย นอกจากจะมีมาตรการต่างๆ ภายในองค์กร และเตรียมพร้อมในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพจังหวัด “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ หนุนช่วยรัฐ สู้ภัยโควิด-19” ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งหมด 69 จังหวัดแล้ว สช. ยังได้จัดกิจกรรมภายในองค์กรภายใต้ชื่อว่า “สานพลัง จิตอาสา หน้ากากผ้า สู่สังคม” โดยมี 3 แนวคิดสำคัญคือ 1.จิตอาสา 2.การป้องกันและความรับผิดชอบต่อตนเอง และ 3.การป้องกันและความรับผิดชอบต่อสังคม

“สช.มีนโยบายส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่พนักงานในองค์กรร่วมกันตัดเย็บหน้ากากผ้าใช้เองและแจกจ่ายให้กับภาคีผู้ร่วมประชุม ช่วยกันคนละไม้ละมือ ใครช่วยทุนได้ก็ช่วย ใครลงแรงได้ก็ทำ เราจะร่วมสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน เรารอด ไทยรอด”

นพ.ปรีดา กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรม “สานพลัง จิตอาสา หน้ากากผ้า สู่สังคม” ว่า พนักงานทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดี โดยแต่ละวันจะหาเวลาว่างหรือใช้เวลาเย็นหลังเลิกงานมาช่วยกันตัดเย็บหน้ากากผ้า เบื้องต้นตั้งเป้าหมายไว้ที่ 500 ชิ้น แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มีนาคม 2563 นี้

“ในฐานะที่เป็นพนักงานและประชาชนคนหนึ่ง รู้สึกดีใจที่ สช. ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ เห็นความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระของสังคม และช่วยทำให้โควตาหน้ากากอนามัยถึงมือแพทย์พยาบาลมากขึ้น แม้หน้ากากผ้าจะป้องกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังดีกว่าเราไม่ป้องกันอะไรเลย”

สำหรับวิธีเลือกใช้หน้ากากเพื่อป้องกันโควิด-19 นั้น ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า
หน้ากากผ้า สำหรับบุคคลทั่วไปที่ยังไม่ป่วย
หน้ากากอนามัย สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไอจาม
หน้ากากN95 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด


#ทุกท่านช่วยได้ เพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากโควิด-19

“สานพลังปัญญา สร้างสรรค์นโยบายสาธารณะ”

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ กลุ่มงานสื่อสารสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

ศุภวิชญ์ ฤกษ์จินดาวงศ์ โทร 02 832 9147,064 525 2614 อีเมล์ supawish@nationalhealth.or.th

นันญณัฏฐ ถุงปัญญา โทร 02 832 9146,080 629 3599 อีเมล์ nanyanat@nationalhealth.or.th