โรงเรียนนานาชาติเคไอเอสประกาศปิด 16-30 มีนาคม

ด้วยจิตสำนึกต่อส่วนรวม โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส ได้ตัดสินใจประกาศปิดโรงเรียนเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 16-30 มีนาคม 2563 และเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้ปกครองท่านหนึ่งว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา ตนได้ร่วมทำกิจกรรมกับบุคคลท่านหนึ่ง ซึ่งต่อมาในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม บุคคลท่านนั้นได้รับการยืนยันจากทางการแพทย์ว่าได้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ปกครองพร้อมทั้งนักเรียนและบุคคลในครอบครัวได้สมัครใจเริ่มกักกันตนในทันทีหลังทราบข่าว ดังนั้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนจึงได้จัดประชุมวาระเร่งด่วนเพื่อพิจารณาสถานการณ์ โดยอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ ประกาศคำสั่ง มาตรการ แนวปฏิบัติ และคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร และองค์กรอนามัยโลก และมีมติประกาศปิดโรงเรียนและดำเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด ดังเช่นที่ได้ดำเนินการมาโดยตลอด แม้จะไม่มีผู้ใดในโรงเรียนปรากฎร่องรอยหรืออาการของการติดเชื้อก็ตาม แต่เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อนักเรียน ผู้ปกครอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน


ขอรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่: linda@kis.ac.th หรือ sorrakrit@kis.ac.th