กปน. จับมือกรมชลประทาน 19-22 มีนาคม นี้ ปฏิบัติการกระแทกน้ำ Water Hammer ครั้งที่ 7 มั่นใจควบคุมปัญหาน้ำทะเลหนุนได้

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า จากความร่วมมือระหว่างกรมชลประทาน และ กปน. ดำเนินการตามปฏิบัติการ Water Hammer of Chao Phraya River Flow Operation (กระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) เพื่อลดการรุกล้ำของน้ำเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. โดยหยุดการสูบน้ำดิบเข้าคลองประปาในช่วงน้ำลง เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ในขณะที่กรมชลประทาน ปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนพระรามหก และส่งน้ำผ่านคลองสาขาเพื่อนำน้ำจากด้านตะวันตกมาเจือจางเพื่อปล่อยมวลน้ำก้อนใหญ่ลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งเปิดประตูน้ำคลองลัดโพธิ์ในช่วงน้ำลงเพื่อเร่งกระแทกน้ำลงอ่าวไทยให้เร็วขึ้น และปิดในช่วงเวลาน้ำขึ้นเพื่อชะลอการหนุนของน้ำให้ช้าลง นอกจากนี้ ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยสำนักการระบายน้ำ สนับสนุนเครื่องสูบน้ำ รวมทั้งการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเครื่องสูบน้ำ สำหรับใช้สูบน้ำดิบจากคลองประปาฝั่งตะวันตก ผันลงสู่คลองบางโสน บางเลน และระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ช่วยเจือจางและผลักดันลิ่มความเค็ม ตลอดจนขอความร่วมมือระบายน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วจากอุโมงค์ยักษ์ กทม. ในช่วงวันและเวลาเดียวกัน ประมาณ 30 ลบ.ม.ต่อวินาที เป็นการสนับสนุนปฏิบัติการ Water Hammer ด้วย ซึ่งผลการปฏิบัติการ Water Hammer ทั้ง 6 ครั้งที่ผ่านมา สามารถผลักดันลิ่มความเค็มจากน้ำทะเลหนุนสูง ให้ไกลจากสถานีสูบน้ำดิบสำแลได้ ส่งผลให้การประปานครหลวงไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำทะเลหนุนสูงที่เกิดขึ้น โดยครั้งต่อไป (ครั้งที่ 7) จะดำเนินการระหว่างวันที่ 19-22 มีนาคม 2563 และ กปน. มั่นใจว่าจะสามารถควบคุมปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงได้ดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

กปน. ขอขอบคุณกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรน้ำ (สทนช.) กทม. กฟน. และ กฟภ. สำหรับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำจาก กปน. อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสำรองน้ำประปาในช่วงเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานปกติไว้เพื่อการบริโภค ตลอดจนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ตรวจสอบอุปกรณ์ประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกรั่วซึม นอกจากนี้ หากประชาชนพบท่อแตกรั่วในที่สาธารณะ สามารถแจ้ง กปน. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง / แอปพลิเคชัน MWA onMobile / Line : @MWAthailand


กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536 โทรสาร 0 2500 2579