กรมส่งเสริมสหกรณ์ชวนสหกรณ์ทั่วประเทศปกป้องสมาชิกจากไวรัสโควิด-19 ระบาด ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกสมาชิกเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดในชุมชน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ชวนสหกรณ์ทั่วประเทศป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกให้สมาชิก หลังหน้ากากอนามัยในท้องตลาดขาดแคลน โดยใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ จ้างกลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน หรือวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกสมาชิก พร้อมทั้งเร่งชี้แจง ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิค- 19

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ในขณะนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น และการระบาดมีแนวโน้มจะเข้าสู่ระยะที่ 3 เป็นระดับการติดเชื้อจากคนสู่คนมากขึ้นและรุนแรงในวงกว้าง ส่งผลให้เกิดปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยในท้องตลาดและมีราคาจำหน่ายที่สูงขึ้น กรมฯจึงได้แจ้งไปยังสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศให้ประสานกับสหกรณ์ทุกพื้นที่ช่วยกันดูแลสมาชิกสหกรณ์และครอบครัว รักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 และขอความร่วมมือจากสหกรณ์ได้สนับสนุนการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับสมาชิกได้สวมใส่ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในระดับชุมชน

“กรมฯขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ทุกแห่งทั่วประเทศ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายให้กับสมาชิก คนละ 3 ชิ้น โดยใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ของสหกรณ์ หรือเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ นำไปจัดซื้อผ้าและอุปกรณ์ สำหรับตัดเย็บหน้ากากอนามัย หรือจ้างกลุ่มอาชีพและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ตามรูปแบบที่เป็นมาตรฐานตามที่กรมอนามัยแนะนำ เพื่อนำมาแจกให้กับสมาชิก ซึ่งวัตถุดิบในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยนั้นสามารถหาได้ในชุมชน เพราะกลุ่มแม่บ้านส่วนใหญ่ มีการรวมกลุ่มกันผลิตผ้าฝ้ายผ้าทอมือต่าง ๆ ที่สามารถนำมาตัดเย็บเป็นหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยแล้ว ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำกับสหกรณ์ทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่มสมาชิก ขอให้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการดูแลสุขอนามัย เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พร้อมทั้งได้สั่งการให้สำนักสหกรณ์จังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำแก่สหกรณ์ได้ช่วยกันดูแลสมาชิกในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ของไวรัสโควิด- 19 จนกว่าจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติต่อไป” นายพิเชษฐ์ กล่าว

ด้านนางสาวสมคิด อุ่นแก้ว ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสบปราบ จำกัด จังหวัดลำปาง กล่าวว่า ทางสหกรณ์ ได้จ้างกลุ่มอาชีพในชุมชนผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า ในราคาพิเศษชิ้นละ 6.50 บาท ขณะนี้สหกรณ์ฯได้รับหน้ากากผ้าปิดจมูกที่ผลิตแล้วประมาณ 2,500 ชิ้น ซึ่งในพื้นที่อำเภอสบปราบมีกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น และได้กลับมายังภูมิลำเนา ทางสหกรณ์ฯ จึงให้ประธานกลุ่มสำรวจว่าในแต่ละหมู่บ้านมีกลุ่มคนเหล่านี้จำนวนเท่าไหร่ แล้วแจ้งมายังสหกรณ์ฯ รับไปแจกให้ผู้นำสมาชิก โดยจะแจกจ่ายให้กับกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวก่อน จากนั้นจึงจะทยอยแจกในกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งขณะนี้ทางสหกรณ์ได้ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแจกให้สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

นางสาวสุมาลี ทองธีระ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ได้จัดกิจกรรมสอนตัดเย็บหน้ากากอนามัยผ้าให้กับสมาชิกสหกรณ์และผู้ที่สนใจทุกวัน โดยสหกรณ์ได้เตรียมผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บให้ เปิดสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้ที่ฝึกตัดเย็บเป็นแล้วสามารถให้นำความรู้กลับไปสอนให้กับคนในชุมชน ได้ฝึกทำเป็นอาชีพเสริมช่วยสร้างรายได้ คาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยให้สมาชิกและคนในครอบครัวได้มีหน้ากากอนามัยไว้สวมใส่เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่ง โดยสหกรณ์ฯยังได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มสมาชิก หากสนใจจะฝึกเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า สามารถติดต่อได้ที่สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด หรือรวมกันเป็นกลุ่มแล้วแจ้งให้สหกรณ์ฯ ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปสอนในพื้นที่ได้เช่นเดียวกัน

ขณะที่ทางสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกับกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์ ตัดเย็บหน้ากากอนามัยนำไปแจกจ่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และประชนทั่วไปที่มาใช้นำรถมาใช้บริการเติมน้ำมันที่ปั๊มของสหกรณ์ทุกคันด้วย