ชป.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่1/2563

วันที่ 16มี.ค.63 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่1/2563 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน  นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์  รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ กรุงเทพมหานคร

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำว่า อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศว่า ปัจจุบัน (16มี.ค.63) มีปริมาณน้ำรวมกันประมาณ 39,898 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 16,173 ล้าน ลบ.ม. สำหรับสถานการณ์น้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพระยา(เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำในอ่างฯรวมกัน 9,612 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 ของความจุอ่างฯ มีปริมาณน้ำใช้การได้ประมาณ 2,916 ล้าน ลบ.ม. ผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งปี 2562 ทั้งประเทศ ล่าสุด(16 มี.ค.63) มีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 12,567 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของแผนฯ เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีการใช้น้ำไปแล้วประมาณ 3,405 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 76 ของแผนฯ

สำหรับแผนการจัดสรรน้ำให้พื้นที่ทุ่งบางระกำในปีนี้ กรมชลประทาน จำเป็นต้องลดพื้นที่ดำเนินการลงจาก 382,000 ไร่ ในปีที่แล้ว เหลือ 265,000 ไร่ เท่ากับปี 2560 ที่เป็นปีแรกในการดำเนินโครงการบางระกำโมเดล  เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนปีนี้มีจำนวนจำกัด จึงต้องจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับกิจกรรมการใช้น้ำที่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้มีน้ำเพียงพอใช้อุปโภคบริโภคตลอดในช่วงฤดูแล้ง โดยมีแผนจัดสรรน้ำเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวนาปี ให้พื้นที่ทุ่งบางระกำประมาณ 310 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในรอบแรกจะเริ่มทำการส่งน้ำเข้าทุ่งตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และจะทยอยส่งน้ำตามแผนเข้าพื้นที่ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 หลังจากนั้นจะใช้พื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเดือนสิงหาคม – ตุลาคม 2563 ได้ประมาณ 400 ล้าน ลบ.ม. ก่อนจะระบายน้ำออกจากพื้นที่ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เพื่อเตรียมพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวฤดูนาปรังในปีต่อไป


กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์