ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องยกเลิกท่อประธาน บริเวณสถานีดับเพลิงปากคลองสาน ถนนเจริญนคร ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถนนท่าดินแดง ถนนเชียงใหม่ ทั้งสองฝั่ง
  • ถนนลาดหญ้า ฝั่งเลขคี่
  • ถนนเจริญนคร ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยเจริญนคร 1 ถึงซอยเจริญนคร 39
  • ถนนอิสรภาพ ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกลาดหญ้า ถึงแยกบ้านแขก

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android