กศน. จังหวัดมุกดาหาร​ จัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและคัดกรองป้องกันโรค COVID-19

สำนักงาน กศน.จังหวัดมุกดาหาร​ จัดการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 และดำเนินการตามมาตราการป้องกันและคัดกรองป้องกันโรค COVID-19 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขมาให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและมีจุดบริการเจลล้างมือก่อนเข้าสนามสอบ ณ สนามสอบทุกแห่ง ในภาพรวมการจัดการทดสอบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย