กรมควบคุมโรค“พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย เป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้จำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต และผู้พิการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากรายงานเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่เข้าเกณฑ์การสอบสวน ปี 2562 ที่ผ่านมา พบรายงานการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งหมด 101 เหตุการณ์ ซึ่งจำแนกเป็นอุบัติเหตุหมู่ที่เสียชีวิต 5 รายขึ้นไป หรือบาดเจ็บและเสียชีวิต 15 รายขึ้นไป 39 เหตุการณ์ อุบัติเหตุรถนักเรียนและรถบัสคณะท่องเที่ยว 23 เหตุการณ์ อุบัติเหตุรถทัวร์ 23 เหตุการณ์ และอุบัติเหตุรถพยาบาล 16 เหตุการณ์ โดยพบว่าสาเหตุหลักที่ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถเร็ว ตัดหน้ากระชั้นชิด ดื่มแล้วขับ รวมไปถึงการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าในช่วงนี้ยังมีโอกาสที่จะพบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้น เนื่องจากใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนอาจโดยสารหรือใช้ยานพาหนะชนิดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ เช่น การขับรถเร็ว การดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และการให้เยาวชนต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นต้น กรมควบคุมโรค ขอแนะนำให้ยึดหลัก “ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์” โดยขอให้ประชาชนตรวจสภาพยานพาหนะก่อนออกเดินทาง และผู้ขับขี่ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนขับขี่พาหนะ ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ลดความเร็ว เน้นย้ำผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อน คาดเข็มขัดนิรภัย ง่วงไม่ขับ ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท หากพบเห็นอุบัติเหตุให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร.1669 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422   ”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค

วันที่ 15 มี.ค. 2563