ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เตรียมจัดงาน Kick off โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล พร้อมเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร และชาวบ้านตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จัดเตรียมแหล่งน้ำ และสถานที่จัดงาน Kick off โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี >> https://www.facebook.com/227334884050780/photos/a.571529886297943/2702119053239005/?type=3