ชป.เผยงานขุดลอกลำเหมืองพญาคำ จ.เชียงใหม่ คืบหน้ากว่า 80%

ตามข้อสั่งการของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้กรมชลประทาน เร่งดำเนินการขุดลอกลำเหมืองพญาคำที่มีสภาพตื้นเขิน เป็นระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร เพื่อช่วยราษฎร 6 ตำบล ในเขตพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินการเข้าไปขุดลอกลำเหมืองพญาคำเนื่องจากมีสภาพตื้นเขิน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ปัจจุบัน(14 มี.ค. 63) โครงการชลประทานเชียงใหม่ ร่วมกับ ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 ได้ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองพญาคำไปแล้วเป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของแผนการดำเนินงาน

อนึ่ง กรมชลประทาน มีมาตราการให้ความช่วยเหลือราษฎรทุกพื้นที่ให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้ พร้อมทั้งมีแผนงานปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในระยะยาว เป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้กับประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย