ธ.ก.ส. ขอบคุณเสียงตอบรับสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3

ธ.ก.ส. ปลื้มใจสลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 หน่วยละ 500 บาท ลุ้นรางวัล 20 ล้านบาท จำหน่ายหมดภายใน 1 เดือน พร้อมขอบคุณเกษตรกรลูกค้าและประชาชนที่ให้การตอบรับ เป็นอย่างดี สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเลือกฝากผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีรางวัลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท ลุ้นรางวัล 2 ล้านบาท เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นต้น

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า จากการที่ ธ.ก.ส. ได้เปิดรับฝาก “สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3” จำนวน 200 ล้านหน่วย หน่วยละ 500 บาท รวมวงเงิน 100,000 ล้านบาท มีอายุการรับฝาก 3 ปี ลุ้นรางวัลสูงสุด 20 ล้านบาท และรางวัลพิเศษ 15 ล้านบาท รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 133 ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งเริ่มเปิดรับฝากมาตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น สลากดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากเกษตรกรลูกค้าและประชาชนทั่วไปสนใจฝากสลากเป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดรับฝากเต็มวงเงินอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 1 เดือนเท่านั้น

ธ.ก.ส. ขอขอบคุณเกษตรกรลูกค้าและประชาชนผู้ฝากสลากทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคาร ซึ่งเงินทุก ๆ บาทที่ท่านฝากไว้ ธ.ก.ส. จะนำไปใช้เป็นทุนสนับสนุนภาคเกษตรกรรม การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งสู่ธุรกิจชุมชน อันเป็นฐานรากที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่พลาดการฝากสลากออมทรัพย์ของ ธ.ก.ส. ในครั้งนี้ สามารถเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นๆ ที่น่าสนใจได้ อาทิ สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน หน่วยละ 20 บาท อายุรับฝาก 2 ปี ฝากขั้นต่ำ 20 บาท สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท/วัน เมื่อฝากครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 0.20 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี (ไถ่ถอนคืนได้เมื่อครบกำหนด) โดยผู้ฝากสามารถลุ้นรางวัลเลข 4 ตัว รางวัลละ 2,000 บาท และรางวัลเลข 4 ตัว ของรางวัลที่ 1 เสี่ยงหมวดมูลค่า 2,000,000 บาท ได้ในงวดที่ฝาก นอกจากนี้ ผู้ฝากยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเลข 4 ตัว ไม่เสี่ยงหมวด มูลค่ารางวัลละ 20 บาท ตลอดระยะเวลารับฝาก 24 งวด ออกรางวัลทุกวันที่ 16 ของทุกเดือน ยกเว้นเดือนมกราคม ออกรางวัลวันที่ 17 ของทุกปี หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค (เล่มแดง) เงินฝากที่มีสิทธิ์ลุ้นโชค ยอดเงินคงเหลือทุก 2,000 บาท ติดต่อกัน 3 เดือน จะได้สิทธิ์ลุ้นจับรางวัลในระดับจังหวัดปีละ 2 ครั้ง และระดับประเทศอีกปีละ 1 ครั้ง และอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ โดยสามารถค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ตรงตามความต้องการของท่านได้ที่www.baac.or.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ