รมช.ธรรมนัส เข้ายึดพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินพร้อมมอบ ส.ป.ก.4-01 แก่พี่น้องเกษตรกรให้มีที่ทำกิน พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจราชการยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ณพื้นที่เป้าหมาย No 602 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ และบริษัท รวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด ในท้องที่หมู่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี ว่า กระทรวงเกษตรฯ โดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการเข้ายึดที่ดินที่ถูกครอบครองโดยมิชอบ เพื่อนำที่ดินมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยตามนโยบายรัฐบาลนั้น ได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรผ่านวิธีการปฏิรูปที่ดิน โดยมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต รวมถึงการผลิต และการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น

“ในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น มีกลุ่มผู้บุกรุกเข้าถือครองจำนวนหลายกลุ่มทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ได้มีการเจรจาร่วมกันกับกลุ่มผู้ถือครอง โดยส่วนใหญ่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินตามนโยบายของรัฐบาล แต่ยังมีผู้ถือครองบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้ถือครองรายใหญ่ไม่ยินยอมเข้าร่วมกระบวนการ จึงต้องมีปฏิบัติการยึดคืนที่ดินในครั้งนี้ เพื่อนำที่ดินมาจัดให้แก่เกษตรกร หากมีผู้ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการหรือขัดขวางการปฏิรูปที่ดิน ทาง ส.ป.ก. จะใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดต่อไป” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการเข้ายึดที่ดินที่ถูกครอบครองโดยมิชอบด้วยกฏหมาย โดยพื้นที่เป้าหมายแปลง No 602 เนื้อที่ประมาณ 683 ไร่ ท้องที่บ้านหว่างคลองไทย หมู่ที่ 9 ตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และบริษัท รวมชัยบุรีปาล์มทอง จำกัด ในท้องที่หมู่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 1,749 ไร่ นอกจากนั้นได้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้เกษตรกร จำนวน 35 ราย พร้อมมอบสินเชื่อให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 10 ราย