กปน. ชวนใช้ช่องทางออนไลน์ Click at Home ลดความเสี่ยงจาก COVID-19

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ห่วงใยประชาชนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) กปน. จึงขอเชิญชวนผู้ใช้น้ำใช้บริการต่าง ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ Click at Home เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปในที่ชุมชน ซึ่ง กปน. มีการบริการต่าง ๆ ดังนี้

แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบันและค่าน้ำย้อนหลัง ชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card ขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปน.) ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.) แจ้งเตือนข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา Real-time จากห้องปฏิบัติการ และจากสถานีวัดคุณภาพน้ำ  รับแจ้งเหตุท่อประปาแตกรั่ว ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ฟรี ที่ App Store และ Play Store

ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ เช่น ตัดบัตรเครดิตผ่านแอปพลเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่าง ๆ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระ

บริการ e-Bill สามารถดูใบแจ้งค่าน้ำผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้สะดวกรวดเร็ว ตรงเวลา และ e-Tax Invoice & e-Receipt ช่วยลดระยะเวลาในการรับใบกำกับภาษี / ใบเสร็จ รับเงิน จาก 30 วัน เหลือเพียง 1 ชั่วโมง ช่วยลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย และช่วยลดการสูญเสียทรัพยากรกระดาษอีกด้วย

ทั้งนี้ ผู้ใช้น้ำสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line : @MWAthailand


กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536 โทรสาร 0 2500 2579