หม่อมเต่า รมว.แรงงาน เปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล

Featured Video Play Icon

หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ไปเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ (12 มีนาคม 2563) ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ภาคเอกชนต่างๆ รวมทั้งข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับโครงการดังกล่าว เป็นการบริหารจัดการข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในแฟ้มนายจ้างทั้งประเทศ กว่า 9 แสนแฟ้ม เข้าจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตอบโจทย์รัฐบาลดิจิทัล ยกระดับการให้บริการประชาชนได้เข้าถึงบริการที่ความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง พร้อมกันนี้ยังมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฯ ที่ สปส.จังหวัดพิษณุโลก ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการฯ ที่ สปส.สุราษฎร์ธานี และปลัดกระทรวงแรงงาน (นายสุทธิ สุโกศล) เปิดโครงการฯ ที่ สปส.จังหวัดขอนแก่น พร้อมปฏิบัติงานทั่วประเทศ