อ.อ.ป. จัดโปรโมชั่นพิเศษ ลดราคาเฟอร์นิเจอร์ไม้ ฉลองครบรอบ 71 ปี

           นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยว่า อ.อ.ป. เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไม้ อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนงาน ด้านอุตสาหกรรมไม้ของชุมชนท้องถิ่น หรือวิสาหกิจชุมชนมาโดยตลอด การดำเนินงานดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นหนึ่ง ในภารกิจหลักของ อ.อ.ป. อีกด้วย และการพัฒนาการอุตสาหกรรมเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม้จากป่าปลูกนั้น อ.อ.ป. ได้ให้ความสำคัญด้านกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ไม้ทุกชิ้นของ อ.อ.ป.

ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ปีที่ 71  อ.อ.ป. จัดโปรโมชั่น ลดราคาสินค้าทุกรายการ 5% พร้อมแคมเปญพิเศษ สำหรับผู้มีอุปการะคุณเมื่อซื้อสินค้า ตั้งแต่ 10,000 – 40,000 บาท ลด 7% และซื้อตั้งแต่ 40,000.- บาท ขึ้นไป ลด 10%              

               ผู้สนใจสามารถเข้าเลือกซื้อสินค้าได้ที่ ห้องแสดงสินค้า อ.อ.ป. ถนนราชดำเนินนอก และ ส่วนอุตสาหกรรมไม้บางโพ กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 23 – 26 กรกฎาคม 2561 นี้ นอกจากนี้ อ.อ.ป. ยังเชิญวิสาหกิจชุมชนร่วมออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไม้ในท้องถิ่นอีกด้วย