กฟผ. รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทำความ ดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 10 แห่ง ในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ กฟผ.

กฟผ. ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วน และประชาชนจังหวัดนนทบุรี รวมพลังจิตอาสาทำกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด และพัฒนาชุมชน วัด โรงเรียน จำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ กฟผ. เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ร่วมกับอำเภอบางกรวย เทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ ทหาร กรมคุมประพฤติ และประชาชนจังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยรวมพลังจิตอาสาจากทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาสถานที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ อาทิ ชุมชน วัด และโรงเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จำนวน 10 แห่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญอีกครั้งหนึ่งของ กฟผ. ในการ “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ที่จัดตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย กล่าวต่อว่า กิจกรรมทำความดีในครั้งนี้ กฟผ. และจิตอาสาจากทุกภาคส่วน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด ล้างถนน ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อพัฒนาชุมชน วัด โรงเรียน ในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ กฟผ. จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้าสำนักงานใหญ่ กฟผ. ถึงท่าน้ำสะพานพระราม 7 บริเวณรอบวัดวิมุตยาราม บริเวณรอบวัดบางขนุน บริเวณรอบวัดปากน้ำและมัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน บริเวณรอบวัดลุ่มคงคาราม บริเวณรอบวัดเชิงกระบือ บริเวณรอบวัดจันทร์ บริเวณรอบวัดบางอ้อยช้าง บริเวณรอบวัดชองพลู และบริเวณรอบวัดหูช้างบางคูเวียง อีกทั้งมีกิจกรรมให้บริการประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว อาทิ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้การตรวจรักษาเบื้องต้น รวมถึงให้บริการในพื้นที่สาธารณประโยชน์ อาทิ ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบประปา ขุดลอกคลอง สำรวจความปลอดภัยและปรับปรุงเครื่องหมายจราจร เป็นต้น

ทั้งนี้ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 หน่วยงาน กฟผ. ทั่วประเทศ ยังได้ร่วมกับพี่น้องประชาชน และเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อาทิ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กฟผ. ส่วนราชการ และประชาชน จ.กาญจนบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี โดยปลูกต้นรวงผึ้ง 100 ต้น ต้นยางนา 100 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลา 660,000 ตัว เพื่อช่วยขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน และในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กฟผ. จะจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน และพิธีถวายผ้าป่ามหากุศลโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ สำนักงานใหญ่ กฟผ. อีกด้วย

“กฟผ. จะน้อมนำพระราชปณิธานจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจมาเป็นแบบอย่าง พร้อมส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสาธารณะในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ตลอดจนยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นพลเมืองที่ดี เคารพกฎหมาย และร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขของคนไทยตลอดไป” ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวในที่สุด