“ศศินทร์”ผนึก “MIT”ร่วมผลักดันสตาร์ทอัพไทย สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 จัดการสัมมนาเพื่อผู้ประกอบการ“MIT Global Startup Workshop 2018”

สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ ร่วมมือกับ สมาคมนิสิตเก่า เอ็มไอที ประเทศไทย และ Massachusetts Institute of Technology Global Startup Workshop (MITGSW) ร่วมจัดงาน “MIT Global Startup Workshop 2018” หวังยกระดับธุรกิจสตาร์ทอัพไทย และให้ความรู้ผู้สนใจประกอบธุรกิจ ติดอาวุธไอเดียให้พร้อมรับยุคไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเปิดเวทีให้นักศึกษาประลองความคิดผ่านแผนธุรกิจสุดล้ำ ชิงเงินรางวัลสูงสุดกว่า 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงโครงการดังกล่าวว่า “โครงการนี้เป็นความร่วมมือของศศินทร์กับ Massachusetts Institute of Technology Global Startup Workshop และสมาคมนิสิตเก่า เอ็มไอที แห่งประเทศไทย จัดขึ้นโดยเรามีเป้าหมายที่จะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือผู้สนใจที่ต้องการจะปรับตัวเองให้เท่าทันเศรษฐกิจในยุคนวัตกรรม ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ให้ได้รับความรู้ และไอเดียใหม่ ๆ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจ หรือไปสร้างธุรกิจใหม่ให้ประสบความสำเร็จ”

“MIT Global Startup Workshop 2018” ถือเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ “Massachusetts Institute of Technology Global Startup Workshop (MITGSW)” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘MIT Global Startup Workshop’ เป็นกิจกรรมการให้ความรู้ และแนวคิดทางด้านธุรกิจที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2540 และได้เริ่มจัดเป็นกิจกรรมการสัมมนาหมุนเวียนไปยังเมืองต่างๆ ตั้งแต่ปี 2549 ที่เมืองบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา และในปีนี้ได้มาจัดที่ประเทศไทย เพื่อให้องค์ความรู้ใหม่ๆ ในการประกอบธุรกิจแก่นักธุรกิจ ผู้สนใจ รวมถึงนิสิต นักศึกษา ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์จากนักธุรกิจชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างประเทศ อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศระดับโลกในอนาคต

Mr. L. Rafael Reif ผู้อำนวยการ Massachusetts Institute of Technology Global Startup Workshop (MIT GSW) ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ว่า “ในฐานะตัวแทนของโครงการรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  “MIT Global Startup Workshop 2018”  อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศศินทร์  และสมาคมนิสิตเก่า เอ็มไอที ประเทศไทย ทางผู้จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะได้มอบองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจสตาร์ทอัพในยุคใหม่ และพื้นที่ตรงนี้ยังจะเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ความรู้ใหม่ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี”

สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ“MIT Global Startup Workshop 2018” กำหนดจัดขึ้นสามวันในวันที่ 26-28 มีนาคม 2561 โดยกำหนดการจะแบ่งออกเป็นสองช่วงใหญ่ได้แก่ วันที่ 26 และ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชัน เซนเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันการศึกษาชั้นนำ และผู้ประกอบธุรกิจยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จกับโมเดลธุรกิจยุคใหม่ ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด และกลยุทธ์ที่จำเป็นสำหรับการนำไปต่อยอดธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคไทยแลนด์ 4.0 ส่วนช่วงที่สอง ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ศศินทร์ ก็คือการประกวดแผนธุรกิจนานาชาติโดยบรรดานิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่จะนำโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่น่าสนใจมาร่วมการแข่งขัน โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 15,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

“ในฐานะผู้ร่วมจัดงานถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการเปิดเวทีทางวิชาการด้านธุรกิจที่สำคัญครั้งหนึ่งในประเทศไทย และเรามีความมั่นใจว่าผู้ที่ได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ต่อยอดธุรกิจ รวมถึงมุมมอง และแนวคิดใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับธุรกิจให้เป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศ และในระดับสากลอย่างแน่นอน” นายจรัมพร โชติกเสถียร ประธานสมาคมนิสิตเก่า เอ็มไอที ประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย

สรุปกิจกรรม การจัดงาน MIT GSW 2018 ประกอบด้วย:

  • 60+ วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก
  • 10 หัวข้อเสวนา (FinTech, UrbanTech, E-Commerce, และอื่นๆอีกมากมาย…)
  • 10 หัวข้อการประชุมเชิงปฎิบัติการ (Ideation, Networking, Prototyping, and more…)
  • 7 คำปราศรัยสำคัญ
  • 3 การแข่งขันแผนธุรกิจ
  • 3 วัน กิจกรรมสัมมนา อาหารกลางวัน อาหารว่าง และงานเลี้ยงรับรอง
  • 100+ เครือข่าย
  • …และไอเดียความคิดสร้างสรรอีกนับไม่ถ้วน