องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใสน้อย-ใสใหญ่ฯ จังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 12 มีนาคม 2563 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อย – ใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ในการนี้ องคมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำใสน้อย – ใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อนจะเดินทางไปพบปะผู้นำชุมชนและราษฎรตำบลสะพานหินที่มาให้การต้อนรับ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใสน้อย – ใสใหญ่ฯ ตามลำดับ

สำหรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำใสน้อย – ใสใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบันกรมชลประทานมีแผนงานจ้างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อประกอบการขอใช้พื้นที่อุทยานแห่งชาติต่อกรมอุทยานแห่งชาติฯ และคณะกรรมการมรดกโลก (ประเทศไทย) ตามแนวทาง “ห้วยโสมงโมเดล” ในปีงบประมาณ 2563 อ่างเก็บน้ำห้วยใสน้อย-ใสใหญ่ฯ มีลักษณะเป็นเขื่อนดินแบ่งโซนสูง 60 เมตร ยาว 3,130 เมตร ความจุเก็บกักน้ำปกติ 334 ล้าน ลบ.ม. หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งเก็บกักน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน 283,900 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ทั้งยังบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ด้านท้าย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปราจีนบุรีอีกด้วย

……………………………………………….