พก. นำทัพขบวนคนพิการ อพม.จิตอาสา ร่วมกิจกรรมทำหน้ากากผ้า แจกจ่ายประชาชน สู้ไวรัสโควิด-19

วันที่ 12 มี.ค. 63 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19” เพื่อให้อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และประชาชนจิตอาสา ทั้งคนพิการ เด็ก เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำหน้ากากผ้าที่เย็บด้วยมือ โดยในวันนี้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เป็นเจ้าภาพในการจัดสอนการเย็บหน้ากากผ้า ซึ่งสามารถนำกลับบ้านเพื่อให้กับคนในครอบครัว และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่ต้องการต่อไป โดยมี ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญากรุงเทพมหานคร (บางเขน) อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.) คนพิการ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพฯ

นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวว่า รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้มอบนโยบายจากนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ทุกจังหวัด เร่งทำหน้ากากผ้าเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ สำหรับในส่วนกลาง ได้จัดกิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19” ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. โดยในวันนี้ พก. ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดสอนการเย็บหน้ากากผ้า ได้นำวิธีการตัดเย็บจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พก. ร่วมฝึกสอนแก่ประชาชนและจิตอาสา รวมทั้งผลิตหน้ากากผ้าซึ่งมีเอกลักษณ์เป็นลายผ้าขาวม้า มีลวดลายและความสวยงามตามธรรมชาติ ที่สำคัญผลิตโดยคนพิการ สามารถใส่ได้ 2 ด้าน ซักรีดได้ แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจหน้ากากอนามัยสามารถติดต่อได้ที่ 0 2583 8415 โรงงานปีคนพิการสากล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และบริเวณร้านจำหน่ายสินค้าคนพิการ ภายในกรม พก. หรือ Facebook ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการนนทบุรี

สำหรับ กระทรวง พม. โดย พก. ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้เพื่อสอนการทำหน้ากากผ้าสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก และวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งจักรเย็บผ้า หรือจะนำวัสดุอุปกรณ์เย็บผ้ามาเองได้ นอกจากนี้ ระหว่างการทำหน้ากากผ้า จะมีการขับร้องเพลงจากศิลปินดารานักแสดงจิตอาสา อาทิ ดีเจพล่ากุ้ง เมฆ จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์ เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมบริการอาหารว่าง ทั้งนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และจิตอาสา ร่วมกันทำหน้ากากผ้าที่เย็บด้วยมือของตนเอง เพื่อร่วมกันป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง พม. จนถึงวันที่ 15 มีนาคม นี้ เวลา 09.00 – 17.00 น. และสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 695 6441 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300

///////////////////////////////