เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำ

นางบุปผา กวินวศิน ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนายชูชาติ สายถิ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออกพร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการนำไปวิเคราะห์จัดทำรายงานการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกทั้งระบบต่อไป ณ อมตะซิตี้ ชลบุรี