กฟผ. – ชุมพร รวมพลังจิตอาสา ฟื้นฟูป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร

กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. ร่วมกับจังหวัดชุมพร และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมพลังจิตอาสาทุกภาคส่วน ทำความดีเพื่อสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จำนวน 100 ไร่ เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นายสืบพงษ์ บูรณศิรินทร์ รองผู้ว่าการกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. และบริษัทในกลุ่ม กฟผ. จัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าชายเลน เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมทำความดีของ กฟผ. ที่น้อมนำแนวพระราชปณิธานจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยรวมพลังจิตอาสาจากภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของจังหวัดชุมพร และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน จำนวน 100 ไร่ เพื่อฟื้นฟูสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ณ ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร โดยแบ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 Kick Off เริ่มปลูกป่าชายเลนในวันนี้ จำนวน 10 ไร่ และระยะที่ 2 จะรณรงค์เชิญชวนเครือข่าย กฟผ. ทุกภาคส่วน ร่วมปลูกป่าชายเลนต่อเนื่องจนครบพื้นที่ อีกจำนวน 90 ไร่ ภายในเดือนตุลาคม 2561 รองผู้ว่าการกิจการสังคม กฟผ. ชี้แจงต่อไปว่า กฟผ. มุ่งดำเนินโครงการปลูกป่าอย่างยั่งยืน จึงใช้หลักการปลูกป่าตามผลการศึกษาทางวิชาการ คือ ปลูก 1 ปี และบำรุงรักป่าที่ปลูกต่อเนื่อง 2 ปี ซึ่งนอกจากจะช่วยฟื้นฟูสภาพผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยสร้างสมดุลของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำอีกด้วย รวมทั้ง กฟผ.ยังเลือกพื้นที่ในการปลูกป่าที่เป็นความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของผืนป่า และเต็มใจที่จะช่วยดูแลรักษาป่าให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร กฟผ. ได้ดำเนินการปลูกป่ามาตั้งแต่ปี 2537 แบ่งเป็น ป่าบก 10,165 ไร่ และป่าชายเลน 1,900 ไร่ รวมเป็นจำนวน 12,065 ไร่

นายรักพงษ์ บุญย่อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรได้ขอคืนพื้นที่จากบริษัทเอกชน ซึ่งหมดสัญญาเช่าตามนโยบายทวงคืนผืนป่าของรัฐบาล จำนวน 2,700 ไร่ ซึ่งสภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้ง ไม่มีต้นไม้ หากจะปล่อยให้ฟื้นฟูตามธรรมชาติจะต้องใช้เวลานาน จึงต้องอาศัยการฟื้นฟูจากมนุษย์ และหากจะใช้งบประมาณของทางราชการเพียงอย่างเดียว ก็จะต้องใช้เป็นจำนวนมาก จึงได้เสนอโครงการและขอสนับสนุนจาก กฟผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำงานปลูกป่าร่วมกับกรมอุทยานฯ เป็นเวลานาน และมีศักยภาพในการปลูกป่า ทั้งนี้ อุทยานฯ ยินดีสนับสนุนกล้าไม้ จำนวน 700 ต้นต่อไร่ เพื่อให้ กฟผ. และพลังมวลชนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันปลูกป่าฟื้นฟูพื้นที่ดังกล่าวให้กลับคืนเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์

นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า เดิมจังหวัดชุมพรมีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบันถูกบุกรุกเพื่อทำเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำดังเช่นพื้นที่แห่งนี้ จนไม่เหลือเป็นสภาพป่าชายเลนอย่างที่เคยเป็น ซึ่งการฟื้นฟูตามธรรมชาติคงต้องใช้เวลานาน ฉะนั้นทุกภาคส่วนต้องผนึกกำลังกันปลูกป่าชายเลนด้วยความร่วมแรงร่วมใจ และขอขอบคุณ กฟผ. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช ประชาชน นักเรียน และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ เพื่อพลิกฟื้นคืนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นป่าชายเลนที่สมบูรณ์

การปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ จ.ชุมพร จำนวน 100 ไร่นี้ เป็นหนึ่งในแผนคืนความสมบูรณ์ให้กับป่าชายเลนภาคใต้ประจำปี 2561 ของ กฟผ. โดยได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ป่าชายเลนในพื้นที่ จ.ปัตตานี รวมทั้งปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.นราธิวาส ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะร่วมปลูกป่า สำหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร สามารถติดต่อได้ที่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร โทรศัพท์ 077-558-144 และ ประชาชนทั่วไปสามารถติดต่อ
ได้ที่ Call Center กฟผ. โทร. 1416

 

**************************