พาณิชย์ สรุปผลการจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเพิ่มเป็น 107 ราย (ประจำวันที่ 10 มี.ค 63)

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สถิติการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำผิดตามมาตรา 25, 28, 29 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ณ วันที่ 9 มีนาคม 2563 มีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว จำนวน 107 ราย แบ่งเป็น การจับกุมในเขต กทม.จำนวน 77 ราย และในต่างจังหวัด 30 ราย

เมื่อแยกเป็นความผิดแต่ละข้อหาจากจำนวนการจับกุม 107 รายดังกล่าว พบว่าเป็นการจับกุมข้อหาขายเกินราคาควบคุมจำนวน 4 ราย ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำนวน 28 ราย และข้อหาขายแพงเกินสมควรจำนวน 75 ราย ในจำนวนนี้เป็นการกระทำความผิดจากการขายผ่านออนไลน์จำนวน 15 ราย และมีผู้ถูกจับกุมทั้งในเขต กทม.และต่างจังหวัด

ทั้งนี้ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ในข้อหาขายเกินราคาควบคุม มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ข้อหาขายแพงเกินสมควรจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท และหากเป็นผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายก็ต้องแจ้งปริมาณการถือครองสินค้าต่อกรมการค้าภายใน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หากพบเห็นผู้กระทำผิด โปรดแจ้งข้อมูลและหลักฐานมายัง สายด่วน 1569 หรือสื่อโซเชียลของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์