สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริดจัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่​ 9 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคมร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริดจัดทำโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ที่มีเจ้าของและไม่มีทำหมันสุนัขเพศเมีย 9 ตัว เพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 17 ตัว เพศผู้ 11 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 178. ตัว