รมช.ธรรมนัสดูการการพ่นน้ำยาIPCป้องกันไวรัสCovid 19

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสCovid 19 ทางกระทรวงเกษตรมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า มีนโยบายส่งเสริมให้สถานที่ปฏิบัติงานในกระทรวงปลอดจากเชื้อไวรัส จึงได้มีการพ่นน้ำยาIPC ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยี่ ที่สามารถฆ่าเชื้อทำให้สถานที่ที่ได้รับการพ่นน้ำยา ปลอดเชื้อไวรัสได้นานถึง 365 วัน การปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก Mr. Jason Kuan (Group managing director) ซึ่งมอบหมายให้ คุณ ธนาวดี เถาเสถียร ดร. สิริพัชร รัตแพทย์ Advisory board สาขาประเทศไทย และทีมงานจากบริษัท อินฟินิท เพียวริตี้ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนิน