กรมควบคุมโรค ขอเผยแพร่ “พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์”

“จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในประเทศไทย พบว่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา ตาก และนครสวรรค์ ส่วนใหญ่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และมีบางจังหวัดที่อยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ (ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างวันที่ 15-29 กุมภาพันธ์ 2563) และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน  ประกอบกับข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา พบจุดความร้อนจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน”

“การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง มีโอกาสเกิดไฟป่าหรือการเผาต่างๆ ที่เกิดจากมนุษย์ โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคเหนือ อาจทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ได้  ทั้งในระยะเฉียบพลัน เช่น อาการระคายเคืองตา แสบคอ แสบจมูก เลือดกำเดาไหล และระยะยาว เช่น หอบหืด มะเร็งปอด โรคหลอดเลือดและหัวใจ เป็นต้น  กรมควบคุมโรค จึงขอแนะนำประชาชนที่อาศัยอยู่ทางภาคเหนือ หากในพื้นที่มีปริมาณฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้ลดการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกอาคารให้สวมหน้ากากป้องกัน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องสัมผัสกับฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นเวลานาน และตำรวจจราจร  ควรสวมหน้ากาก สวมแว่นตา เสื้อแขนยาว เพื่อป้องกันฝุ่นด้วย  นอกจากนี้ ขอให้ประชาชนติดตามรับฟังข่าวสารและข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยติดตามสถานการณ์ค่า PM2.5 ได้ที่แอปพลิเคชัน Air4Thai ของกรมควบคุมมลพิษ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ถุงลมโป่งพอง โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่มีโรคประจำตัว เพราะเป็นกลุ่มที่อาจจะเกิดอาการกำเริบได้ง่ายจากการสูดฝุ่นละอองขนาดเล็ก หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาล  สอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422”

*******************************************************

ข้อมูลจาก : ทีม SAT / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค