ชป.ยืนยันแผ่นดินไหวที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่อเขื่อน

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยถึงสถานการณ์แผ่นดินไหว หลังจากได้รับการรายงานจาก นายประทีป ภักดีรอด ผู้อำนวยการสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ว่า ตามที่ได้เกิด เหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 04.53 น. ของวันนี้(6 มี.ค.63)วัดแรงสั่นสะเทือนได้ 2.7 ที่ความลึก 5 กิโลเมตร

ทั้งนี้ กรมชลประทาน โดยสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของกรมชลประทาน แล้วพบว่า ความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.00012 g ซึ่งความเร่งสูงสุดที่ใช้ ในการออกแบบเขื่อนเพื่อรองรับแผ่นดินไหวมีค่า 0.2 g นอกจากนี้ยังได้ทำการตรวจสอบเขื่อนที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ ใกล้พื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้แก่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่แหลงหลวง เขื่อนแม่ทะลบหลวง เขื่อนห้วยแม่ออน เขื่อนแม่จอกหลวง เขื่อนห้วยมะนาว จังหวัด เชียงใหม่ เขื่อนแม่สอด จังหวัดตาก เขื่อนแม่สรวย เขื่อนดอยงู จังหวัดเชียงราย อ่างเก็บน้ำแม่ถาง อำเภอร้องกวาง และอ่างเก็บน้ำแม่สอง อาเภอสอง จังหวัดแพร่ พบว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบ ต่อเขื่อนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ของกรมชลประทานแต่อย่างใด