อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดเลย

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย เข้าตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มเกษตรกร พร้อมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรที่ได้เงินกู้สนับสนุนขุดเจาะบ่อบาดาล ตามโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย