ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบางหว้า ถนนกัลปพฤกษ์ ในคืนวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนกัลปพฤกษ์ ฝั่งขาออก ตั้งแต่คลองรางบัว ถึงคลองราชมนตรี
  • ถนนกัลปพฤกษ์ ฝั่งขาเข้า ตั้งแต่แยกต่างระดับราชพฤกษ์ ถึงคลองราชมนตรี
  • ถนนเทอดไท ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยเทอดไท 57 ถึงซอยเทอดไท 85
  • ถนนเทอดไท ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยเทอดไท 50 ถึงซอยเทอดไท 90
  • ถนนศาลธนบุรี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยศาลธนบุรี 17 ถึงซอยศาลธนบุรี 37
  • ถนนศาลธนบุรี ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยศาลธนบุรี 40 ถึงซอยศาลธนบุรี 48/3
  • ถนนกำนันแม้น ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยกำนันแม้น 7 ถึงซอยกำนันแม้น 15
  • ถนนกำนันแม้น ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยกำนันแม้น 24 ถึงซอยกำนันแม้น 38

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android