สธ.จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19”

กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19” ชวนประชาชนป้องกันตนเองตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เรียนรู้การทำหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ การทำความสะอาดและล้างมือที่ถูกวิธี

วันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ลานอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 10 และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหาร และนายนาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ผู้บริหารจัดการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เปิดกิจกรรม “ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกัน COVID-19”

ดร.สาธิตกล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีการแพร่ระบาดไปในหลายประเทศทั่วโลก กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามตั้งแต่เริ่มมีข้อมูลการระบาดในต่างประเทศ และปรับมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคสอดรับกับสถานการณ์มาโดยตลอด รวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรสื่อมวลชนช่วยเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองและครอบครัว สำหรับกิจกรรมในวันนี้ กรมต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาชนและชาวต่างชาติที่มารับบริการ ซึ่งมีจำนวนวันละกว่า 20,000 คน อาทิ สอนการเย็บหน้ากากผ้า การทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี การทำความสะอาดพื้นผิวที่เป็นจุดเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อ ให้ความรู้และคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อช่วยกันเผยแพร่ต่อไปยังประชาชน สร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์โรค มีความรู้ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตัวอย่างถูกต้อง เกิดความตระหนัก ลดความตระหนก ต่อสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย

“ขอเชิญชวนประชาชนป้องกันตนเองตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข ตระหนักได้ แต่อย่าตระหนกติดตามสถานการณ์ทาง Line official /FB Fanpage รู้กันทันโรค (กดดู รู้โรค), สายด่วน 1422, ChatBot 1422 ทาง Line official Kor-Ror-OK, TikTok/ Twitter ไทยรู้สู้โควิด หากทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากเพียงใด เราก็จะสามารถผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา” ดร.สาธิตกล่าว