พาณิชย์’ ปิ๊งไอเดียเติบโต 2 ทาง ดันร้านค้าธงฟ้าประชารัฐขายสินค้าชุมชนทางออนไลน์

พาณิชย์’ ปิ๊งไอเดียเติบโต 2 ทาง ดันร้านค้าธงฟ้าประชารัฐขายสินค้าชุมชนทางออนไลน์ ยกระดับเป็นร้าน ‘โชวห่วย-ไฮบริด’ ไม่มีค่าใช้จ่าย-ไม่ต้องลงทุน-รายได้เพิ่มมากขึ้น แค่มีโทรศัพท์มือถือ…ดาวน์โหลด-ติดตั้งแอพ’ ‘โชวห่วย-ไฮบริด’ ก็ขยับสถานะเป็นพ่อค้า-แม่ค้าไฮเทค

กระทรวงพาณิชย์ ปิ๊งไอเดียเติบโต 2 ทาง ดันร้านค้าธงฟ้าประชารัฐขายสินค้าชุมชนทางออนไลน์ เพิ่มรายได้จากการขายสินค้าหน้าร้านปกติ ยกระดับเป็นร้าน ‘โชวห่วย-ไฮบริด’ ไม่มีค่าใช้จ่าย-ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม แค่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน…ดาวน์โหลด-ติดตั้งแอพพลิเคชั่น ‘โชวห่วย-ไฮบริด’ ก็ขยับสถานะเป็นพ่อค้า-แม่ค้าไฮเทค รองรับการค้าขายทางออนไลน์ที่กำลังขยายตัวอย่างขีดสุด ปลื้ม…สินค้าชุมชนขายได้-ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเกิดการหมุนเวียน

                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจค้าส่งค้าปลีกที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการหมุนเวียน จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งยกระดับธุรกิจค้าส่งค้าปลีกให้มีความแข็งแกร่งทั้งในส่วนของการประกอบธุรกิจ และการขยายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายโดยใช้ระบบอี-คอมเมิร์ซเข้ามาช่วยบริหารจัดการ”

“ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ได้บูรณาการให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป และสินค้าเอสเอ็มอีผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการยกระดับร้านค้าฯ ให้กลายเป็น ‘ร้านโชวห่วย-ไฮบริด’ ซึ่งร้านค้าฯ นอกจากจะจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคผ่านทางหน้าร้านปกติแล้ว ยังสามารถจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป และสินค้าเอสเอ็มอีผ่านช่องทางออนไลน์ได้อีกด้วย ทำให้เกิดรายได้แก่ร้านค้าอีกทางหนึ่ง เพียงเจ้าของร้านค้าฯ มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน หรือ แทปเลท และดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งแอพพลิเคชั่น ‘โชวห่วย-ไฮบริด’ ของกระทรวงพาณิชย์ เพียงเท่านี้ก็สามารถขยับสถานะเป็นพ่อค้า-แม่ค้าไฮเทคได้แล้ว”

อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “เบื้องต้น กระทรวงฯ จะคัดเลือกสินค้าจากผู้ประกอบการสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป และสินค้าเอสเอ็มอีที่ผ่านการส่งเสริมจากกระทรวงฯ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพ ผู้ผลิตมีกำลังการผลิตเพียงพอต่อการรองรับคำสั่งซื้อจากร้านค้าทั่วประเทศ ยอมรับเงื่อนไขของการจัดส่งสินค้าและการรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จะได้รับเงินหลังจากผู้ซื้อสินค้าได้รับสินค้าแล้ว) โดยผู้ผลิตสินค้าฯ จะต้องเป็นผู้รับภาระต้นทุนการจัดส่งสินค้า โดยจะได้ส่วนต่างกำไร (Margin) จากการจำหน่ายสินค้า”

“ด้านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ จะดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น ‘โชวห่วย-ไฮบริด’ ของกระทรวงพาณิชย์ ทางระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นฯ ดังกล่าวไปใช้งาน ผู้ใช้งานของร้านค้าฯ จะต้องได้รับการยืนยันตัวตนจากกระทรวงพาณิชย์ก่อน จึงจะสามารถเข้าสู่ระบบการซื้อขายสินค้าชุมชนออนไลน์ได้”

“โดยในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 นี้ จะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการกับผู้ผลิตสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป และสินค้าเอสเอ็มอี เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้แอพพลิเคชั่นฯ และนำสินค้าเข้าสู่ระบบออนไลน์ เพื่อรองรับการสั่งซื้อของร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”

“เบื้องต้น กระทรวงฯ จะนำร่องใช้ระบบฯ กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีศักยภาพในเขตกรุงเทพมหานครก่อน ประมาณ 1,400 ร้านค้า หลังจากนั้น จะประเมินผลความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ดำเนินการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ และขยายผลสู่การใช้งานทั่วประเทศต่อไป รวมทั้ง ในระยะเริ่มแรก…แอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดจะใช้ได้เฉพาะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) เท่านั้น ระยะถัดไปจะมีการพัฒนาให้สามารถรองรับระบบปฏิบัติการ IOS ได้ ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น ‘โชวห่วย-ไฮบริด’ จะสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561        นี้เป็นต้นไป และคาดว่าเมื่อมีการใช้งานอย่างครอบคลุมทั่วทั้งประเทศแล้ว แอพพลิเคชั่นเป็นที่รู้จักมากขึ้น มีคำสั่งซื้อมากขึ้น เศรษฐกิจฐานรากก็จะเกิดการกระตุ้นและเกิดการหมุนเวียนมากขึ้นเช่นกัน” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ ในปี 2560 ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกทั้งประเทศมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 1.83 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.9 ของ GDP ประเทศไทย เป็นอันดับ 3 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 32.6) และภาคการผลิต (ร้อยละ 27.7) เกิดการจ้างงานกว่า 2.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 27.5 ของการจ้างงานทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากภาคบริการ (ร้อยละ 44.8)

 

************************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ