นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เผยถึงการดำเนินการตามประกาศข้อแนะนำในการปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้ร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยความห่วงใยลูกค้า และพนักงานร้านชลาชล ทุกท่าน ได้จัดให้มีการทำความสะอาด Big Cleaning Day และ นำผู้เชี่ยวชาญเข้าพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไม่ให้เข้าสู่ระดับการแพร่ระบาดใหญ่