นายกฯ รับฟังมาตรการรับมือภัยแล้ง 3 ระยะจาก กปน. พร้อมชวนคนไทยประหยัดน้ำสู้ภัยแล้ง

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังการนำเสนอมาตรการรับมือภัยแล้งของการประปานครหลวง (กปน.) ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดย นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. และนางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ กปน. พร้อมทั้งเชิญชวนคนไทยร่วมใจประหยัดน้ำสู้ภัยแล้งเพื่อรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ภายในงานประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งและเตรียมการเก็บน้ำฤดูฝนปี 2563