กศน.โคราช บ่ยั่น วางมาตรการรับมือโควิท 19 สั่งครูกศน.ลุยหมู่บ้านสอนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือใช้เอง

นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แสดงความเป็นห่วงนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดจากเชื้อโควิท 19 ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ จึงได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการเพื่อวางมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดให้สถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศถือปฏิบัติอย่างเร่งด่วนไปแล้ว

นายทวีศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 32 อำเภอ มีนักศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน  39,222 คน และมีครู กศน.กระจายอยู่ใน 289 ตำบล รวมกว่า 1,065 คน สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ได้มีมาตรการ ให้สถานศึกษาทั้ง 32 แห่ง ดำเนินการป้องกันและคัดกรอง โดยให้ กศน.อำเภอ ห้องสมุดประชาชน กศน.ตำบล และศูนย์การเรียนชุมชนทุกแห่งจัดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดอาคารสถานที่อย่างต่อเนื่อง และจัดชั้นเรียนการศึกษาต่อเนื่องสอนนักศึกษาและชาวบ้านผลิตเจลล้างมือฆ่าเชื้อ รวมทั้งผลิตหน้ากากอนามัยที่ได้มาตรฐานแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปใช้สวมใส่ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของเชื้อ นอกจากนี้หากสถานศึกษาใดมีการรวมกลุ่มประชาชนและนักศึกษา จะต้องมีการเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  มาคัดกรอง หากพบบุคคลที่มีอาการป่วยเป็นไข้จะต้องแยกและเร่งส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที ในส่วนของครูและบุคลากรรวมทั้งนักศึกษา จะต้องหลีกเลี่ยงการไปในที่มีคนจำนวนมากและมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กันตนเอง นายทวีศักดิ์กล่าว