กรมการแพทย์จัดแสดงงานวิชาการและผลงาน ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย

กรมการแพทย์จัดแสดงงานวิชาการและแสดงผลงานกรมการแพทย์ วาระครบรอบ  ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.๒๔๖๑-๒๕๖๑) ภายใต้แนวคิด “ เพื่อประชาชนสุขภาพดี  100ปี แห่งการพัฒนา “ จัดงาน 3 วัน   วันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ณ.  อาคารชาเลนเจอร์ 1 ณ อิมแพค อารีนา เมืองทองธานี

การจัดงานในครั้งนี้มุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์อันยาวนานและเข้าถึงระบบการพัฒนาสาธารณสุขไทย ภายใต้หัวข้อ “มั่นคง  มั่งคั่ง   ยั่งยืน  เพื่อสุขภาพคนไทย” ภายในบู๊ทนิทรรศการที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาขอกรมฯ จาก 2461-2561 จากอดีตสู่ปัจจุบัน โดยมีการแสดงนวัตกรรม  และผลงานที่โดดเด่น อาทิเช่น

  • การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ one Day Surgery ( ODS))
  • ระบบคิวอัฉริยะ QueQ Application จากโรงพยาบาลราชวิถี
  • กรมการแพทย์รักษ์โลก พกถุงผ้า  ใส่ยากลับบ้าน

และภายในงานยังมีการให้บริการจากโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ 17 โรงพยาบาล และ 1  กทม โดยได้จัดทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง เพื่อรับการบริการและตรวจเช็คสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป มีการให้บริการดังนี้

1.การรับบริการตรวจมวลกาย แบบยืน พร้อมปริ้นผล

2.บริการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ

3.เจาะเบาหวานปลายนิ้ว

4.ตรวจเท้าด้วย โมโนฟิลาเมนต์

5.คัดกรองไวรัสตับอักเสบ C เบื้องต้น

6.ห้อง Lab พบประชาชน (ตรวจปัสสาวะ+ส่องกล้องจุลทรรศน์)

7.ตรวจวัดความดัน

การตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย (Body composition) ประกอบด้วย – การวัด % ไขมันใต้ผิวหนัง – การวัดระบบการเผาผลาญพลังงานของร่างกาย – การวัด % น้ำ ในร่างกาย – การวัดไขมันที่สะสมที่ช่องท้อง  – การวัดมวลกระดูก – การวัดมวลกล้ามเนื้อ – การวัดระดับความสมดุลของร่างกาย  –  ตรวจวัดสมรรถภาพปอด จากโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ อาทิ โรงพยาบาลสถาบันประสาทวิทยา กทม.(เขต 13) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สถาบันโรคทรวงอก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูฯ สถาบันเวชศาสตร์ฯเพื่อผู้สูงอายุ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีฯ สถาบันพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ เป็นต้น