ปภ.แนะการพาเด็กท่องเที่ยวช่วงปิดเทอมอย่างปลอดภัย…ลดเสี่ยงอันตราย

  กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตราย จากการนำเด็กท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ โดยการไปเที่ยวสวนสนุก ควรศึกษาข้อแนะนำของเครื่องเล่น ปฏิบัติตามป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด การพาเด็กท่องเที่ยวทะเลหรือสวนน้ำ ควรให้เด็กใช้อุปกรณ์ชูชีพ และดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด การไปเที่ยวสวนสัตว์ ควรปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด เพราะเสี่ยงต่อการถูกสัตว์ทำร้าย การไปเที่ยวห้างสรรพสินค้า ไม่ควรให้เด็กวิ่งเล่นบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย ไม่ให้เด็กขึ้น – ลงบันไดเลื่อนตามลำพัง รวมถึงไม่ให้เด็กปีนป่ายบันไดเลื่อน เพราะอาจได้รับอันตรายได้

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ช่วงปิดภาคเรียนผู้ปกครองมักพาเด็กไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งความซุกซนของเด็ก และการไม่ดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติในการป้องกันอันตรายจากการพาเด็กท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ดังนี้ สวนสนุก ควรศึกษาข้อแนะนำในการเล่นเครื่องเล่น ให้เด็กเล่นเครื่องเล่นที่เหมาะสมกับวัย  รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องเล่นดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามข้อแนะนำและป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด พร้อมดูแลการเล่นเครื่องเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยเหลือเด็กทันท่วงที สวนน้ำ เลือกใช้บริการสวนน้ำ ที่มีมาตรฐานความปลอดภัย มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต และ lifeguard ดูแลการเล่นน้ำอย่างใกล้ชิด และให้เด็กใช้อุปกรณ์ชูชีพทุกครั้งเมื่อประกอบกิจกรรมทางน้ำ หากเกิดเหตุฉุกเฉินจะช่วยพยุงตัวเด็กให้ลอยตัวรอการช่วยเหลือ รวมถึงต้องดูแลการเล่นน้ำ ของเด็กอย่างใกล้ชิด หากเด็กจมน้ำ จะช่วยเหลือได้ทันท่วงที สวนสัตว์ ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เด็ก เข้าใกล้ ยื่นแขน ขา เข้าไปในกรงสัตว์ ป้อนอาหารสัตว์ และแหย่สัตว์ให้หงุดหงิด รวมถึงไม่ให้เด็กปีนขึ้นไปบนราวเหล็กหรือขอบบ่อ เพราะเสี่ยงต่อการถูกสัตว์ทำร้าย กรณีพาเด็กไปเที่ยวสวนสัตว์เปิด ให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด ไม่เปิดกระจกรถและไม่ลงจากรถ เพราะเสี่ยงต่อการถูกสัตว์ทำร้าย ห้างสรรพสินค้า ไม่ให้เด็กวิ่งเล่นบริเวณ    ที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และไม่ให้เด็กเล่นรถเข็นสินค้า หรือนำเด็กไว้ในรถเข็นสินค้า เพื่อป้องกันเด็กปีนป่ายและรถเลื่อนไถล   ทำให้เกิดอันตรายได้ ไม่ให้เด็กขึ้น – ลงบันไดเลื่อนตามลำพัง เพื่อป้องกันการพลัดตก รวมถึงไม่ให้เด็กปีนป่ายบันไดเลื่อน     หรือเอานิ้วแหย่ตามช่องต่างๆ เพราะอาจถูกซี่บันไดเลื่อนหนีบได้รับบาดเจ็บกรณีพาบุตรหลานไปเที่ยวทะเล ควรตรวจสอบสภาพอากาศ โดยติดตามพยากรณ์อากาศ หากมีประกาศแจ้งเตือนคลื่นซัดฝั่ง พายุลมแรงหรือฝนตกหนักควรงดการลงเล่นน้ำในบริเวณดังกล่าว รวมถึงจัดเตรียมเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ห่วงยาง เสื้อชูชีพ และสวมใส่เสื้อชูชีพหรือใช้ห่วงยางอย่างถูกวิธี เพราะหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเป็นตะคริว จะได้สามารถลอยตัวในน้ำรอการช่วยเหลือ ไม่ควรพาเด็กลงเล่นน้ำในบริเวณที่มีป้ายหรือธงสัญลักษณ์เตือนอันตราย ควรดูแลการเล่นของเด็กอย่างใกล้ชิด ไม่ให้เด็กเล่นน้ำหรืออยู่บริเวณชายหาดตามลำพัง และไม่เล่นน้ำทะเลติดต่อกันเป็นเวลานาน ทั้งนี้ ผู้ปกครองควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หรือป้ายเตือนอันตรายอย่างเคร่งครัด จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการได้รับอุบัติเหตุและเพิ่มควาทมปลอดภัยในช่วงปิดภาคเรียนได้