“สกุลฎ์ซี” พัฒนาเรือนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบสนองนโยบายการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ

นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย  ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย พร้อมด้วย นายวิเชียร   สุขสร้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ด้านเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นประธาน การทดสอบ Buoyancy Test หรือทดสอบระบบช่วยการลอยตัวของเรืออลูมิเนียม “สกุลฎ์ซี” เป็นเรือนวัตกรรมใหม่ที่จะมายกระดับความปลอดภัยในการโดยสารทางน้ำ ให้ได้มาตรฐาน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุน้ำเข้าเต็มลำ ตัวเรือจะลอยเพื่อพยุงผู้โดยสารและตัวเรือ ให้มีความปลอดภัยสูงสุด เพราะตัวเรือสร้างด้วยอลูมิเนียมชนิด 5083-H116 Marine Grade เป็นอลูมิเนียมชนิดที่แข็งที่สุด ทำให้เรือยุคใหม่ของสกุลฎ์ซี มีความเบา แข็งแรง ใช้กำลังเครื่องยนต์น้อย ซ่อมบำรุงน้อย และอัตราการสิ้นเปลืองน้อยที่เป็นการผลิตโดยฝีมือคนไทย ซึ่งภายในงานมี    นายวีรพลน์ เตชะผาสุขสันติ, นายวีระพล ไชยธีรัตต์, นายประดิษฐ์  รังสูงเนิน, คุณรุจิภา สกุลฎ์โชคนำชัย, พ.ต.ท.สืบศักดิ์  ผันสืบ ร่วมงานด้วย ณ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้