ปภ.รายงานมีพื้นที่ประสบวาตภัย 3 จังหวัด พร้อมประสานเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครอบคลุมทุกด้าน

วันที่ 3 มี.ค.63 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยเกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย และอุดรธานี รวม 4 อำเภอ 5 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม 30 หลัง ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว พร้อมสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วน

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่ 3 จังหวัด รวม  4 อำเภอ 5 ตำบล 11 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายรวม 30 หลัง ได้แก่ เลย เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอปากชม และอำเภอวังสะพุง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 5 หลัง หนองคาย เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอสังคม รวม 2 ตำบล 7 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 10 หลัง และอุดรธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอโนนสะอาด รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 15 หลัง เสาไฟฟ้าแรงสูงหักโค่น 50 ต้นซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค กระเบื้องมุงหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้าง หรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป