กคช. เร่งจัดหาที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม หลังยอดจอง “บ้านถูกทั่วไทย” ทะลักเกือบ 20,000 ราย

ประชาชนแห่จองสิทธิเช่าโครงการ “บ้านถูกทั่วไทย” ของการเคหะแห่งชาติเกือบ 20,000 หน่วย หลังเปิดจองสิทธิผ่านระบบออนไลน์ http://999.nha.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 เป็นต้นมา และทยอยส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าบ้างแล้วประมาณ 2,719 ราย พร้อมเร่งจัดหาที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ในช่วงต้นปี 2563 การเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดโครงการ “บ้านถูกทั่วไทย” จากใจการเคหะฯ ซึ่งเป็นหนึ่งใน “ของขวัญปีใหม่กับกระทรวง พม.” ด้วยโปรโมชั่นพิเศษ เช่าทั่วไทย ในราคาเริ่มต้นเพียง 999 บาทต่อเดือน โดยอัตราค่าเช่าขึ้นอยู่กับศักยภาพของโครงการ สัญญาเช่า 1 ปี ต่อสัญญาทุกปี ซึ่งได้คัดเลือกโครงการคุณภาพจากทั่วประเทศ จำนวน 10,000 หน่วย มาให้ประชาชนที่ไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเองได้มีทางเลือกในการเข้าถึง ที่อยู่อาศัย ทั้งยังเป็นการช่วยลดรายจ่ายภาคครัวเรือนจากการเช่าที่อยู่อาศัยราคาสูง ด้วยการเช่าที่อยู่อาศัยในราคาพิเศษกับการเคหะแห่งชาติ โดยเปิดให้ประชาชนจองสิทธิผ่านระบบออนไลน์ http://999.nha.co.th ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อีกทั้งยังได้จัดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” เมื่อวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานเคหะนครหลวง และสำนักงานเคหะจังหวัดที่มีโครงการเปิดให้เช่า ซึ่งได้เรียกประชาชนที่ลงทะเบียนจองสิทธิเช่ามาเลือกโครงการและทำสัญญาเช่าตามลำดับการลงทะเบียนก่อน-หลัง โดยมีผู้ทำสัญญาเช่าแล้วประมาณ 2,719 ราย

ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทะเบียนจองสิทธิโครงการจำนวน 19,972 หน่วย (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563) เกินกว่าเป้าหมายที่การเคหะแห่งชาติตั้งไว้ สาเหตุที่ทำให้ยอดจองทะลักเนื่องจากโครงการมีคุณภาพและตั้งอยู่ในทำเลที่ดี และในขณะเดียวกันความต้องการที่อยู่อาศัยประเภทเช่ายังมีอยู่ในพื้นที่ต่างๆ เป็นจำนวนมาก อีกทั้งอัตราค่าเช่าถูกกว่าท้องตลาดกว่าครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ ผู้เช่ายังสามารถเปลี่ยนมาเป็นซื้อได้ตามเงื่อนไขที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

จากความสำเร็จของการดำเนินโครงการดังกล่าว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน “บ้านของเรา ก้าวไปด้วยกัน” พร้อมส่งมอบสัญญาเช่าให้กับผู้ได้สิทธิเช่าโครงการเคหะ ร่มเกล้า 2 และโครงการเคหะลาดกระบัง 2 รวมทั้งยังได้มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งจัดหาที่อยู่อาศัยที่ยังไม่มีผู้ซื้อหรือเช่าในโครงการต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติเพิ่มเติม พร้อมทั้งปรับปรุงและซ่อมแซมให้พร้อมเข้าอยู่อาศัยไว้รองรับความต้องการของประชาชนที่ลงทะเบียนจองสิทธิในโครงการ เช่าทั่วไทย เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนต่อไป